Hưng Nguyễn – Tôi hài lòng về cách giảng dạy và trách nhiệm giảng dạy ở đây

19
Học viên Aphoto
Học viên Aphoto

Khóa học nhiếp ảnh cơ bản và chỉnh sửa ảnh cơ bản này rất cần đối với mọi người, tôi đã bay từ Berlin – Đức về học 1 tháng và được thầy Cường hỗ trợ rất nhiệt tình và rất có trách nhiệm. Hiện giờ tôi đã về lại Đức và quản lý Studio bên này. Cám ơn trung tâm Aphoto đã có những khóa học bổ ích và cần thiết cho những người từng chưa biết gì về nhiếp ảnh như tôi.

Chia sẻ