Chị Thủy Tiên – Tôi rất cảm ơn khóa học này, sau 2 buổi học tôi đã tự blend màu cho ảnh của mình

56
Chị thủy tiên học viên aphoto
Chị thủy tiên học viên aphoto

Tôi rất cảm ơn khóa học chỉnh sửa ảnh căn bản của Aphoto, sau 2 buổi học tôi đã tự blend màu cho ảnh của mình, thầy dạy rất dễ hiểu và vì vậy học viên tiếp thu rất nhanh, sau 2 buổi học đầu tiên tôi đã tự mình chỉnh màu ảnh theo ý mình. Tôi rất hài lòng về khóa học này, xin cám ơn thầy Cường, cám ơn Aphoto.

Chia sẻ