Anh Nguyễn Trung – Tôi đã tự tin chụp ảnh tập thể sau nhiều lần chụp lỗi

97
Anh Trung - Học viên aphoto

Khóa học cần thiết với tôi, Tôi đã tự tin chụp ảnh tập thể đông người sau nhiều lần chụp lỗi, lúc mua máy và trước khi học chụp tôi rất sợ chụp tập thể vì chụp người nét người mờ, sau khóa học tôi đã khắc phục vấn đề này, xin cám ơn Aphoto đã cung cấp khóa học bổ ích

Chia sẻ