Đứng nghiêng tay cầm hoa ngang hông

Các tư thế và cách tạo dáng chụp ảnh kỷ yếu với áo dài đẹp

Đứng nghiêng tay cầm hoa ngang hông

Dáng nghiêng, mặt thẳng, tay cầm hoa
Đứng lệnh cúi đầu nhìn hoa trên tay

Dịch vụ nổi bật

Khoá học tiêu biểu