Dáng nghiêng, mặt thẳng, tay cầm hoa

Các tư thế và cách tạo dáng chụp ảnh kỷ yếu với áo dài đẹp

Dáng nghiêng, mặt thẳng, tay cầm hoa

Ngồi nghiêng hoa để lên đùi
Đứng nghiêng tay cầm hoa ngang hông

Dịch vụ nổi bật

Khoá học tiêu biểu