Đứng quay lưng nhìn cảnh, 2 tay túi quần

Các kiểu tạo dáng chụp ảnh kỷ yếu đẹp và chất

Đứng quay lưng nhìn cảnh, 2 tay túi quần

Ngồi quay lưng nhìn cảnh, dơ 2 tay
Đứng quay lưng nhìn cảnh, dơ 2 tay

Dịch vụ nổi bật

Khoá học tiêu biểu