Ngồi nghiêng trên thềm, mặt cười

Các tư thế và cách tạo dáng chụp ảnh kỷ yếu với áo dài đẹp

Ngồi nghiêng trên thềm, mặt cười

Tay cầm hoa, tay vén tóc, tựa cột
Dáng nghiêng tay ngay tim, tay ngang eo

Dịch vụ nổi bật

Khoá học tiêu biểu