Album kỷ yếu ngoại cảnh chùa Bửu Long, hồ đá cao đẳng Vinatex

168
Chụp ảnh kỷ yếu cao đẳng vinatech
Chụp ảnh kỷ yếu cao đẳng vinatech

Ảnh chụp kỷ yếu cao đẳng Vinatex tại chùa Bửu Long quận 9 và hồ đá làng đại học quận Thủ Đức.

Chụp ảnh kỷ yếu tại hồ đá làng đại học
Chụp ảnh kỷ yếu tại hồ đá làng đại học
Chụp ảnh kỷ yếu tại hồ đá làng đại học
Chụp ảnh kỷ yếu tại hồ đá làng đại học
Chụp ảnh kỷ yếu tại hồ đá làng đại học
Chụp ảnh kỷ yếu tại hồ đá làng đại học
Chụp ảnh kỷ yếu tại hồ đá làng đại học
Chụp ảnh kỷ yếu tại hồ đá làng đại học
Chụp ảnh kỷ yếu tại hồ đá làng đại học
Chụp ảnh kỷ yếu tại hồ đá làng đại học
Chụp ảnh kỷ yếu tại hồ đá làng đại học
Chụp ảnh kỷ yếu tại hồ đá làng đại học
Chụp ảnh kỷ yếu tại chùa bửu long quận 9
Chụp ảnh kỷ yếu tại chùa bửu long quận 9
Chụp ảnh kỷ yếu tại chùa bửu long quận 9
Chụp ảnh kỷ yếu tại chùa bửu long quận 9
Chụp ảnh kỷ yếu tại chùa bửu long quận 9
Chụp ảnh kỷ yếu tại chùa bửu long quận 9
Chụp ảnh kỷ yếu tại chùa bửu long quận 9
Chụp ảnh kỷ yếu tại chùa bửu long quận 9
Chụp ảnh kỷ yếu tại chùa bửu long quận 9
Chụp ảnh kỷ yếu tại chùa bửu long quận 9
Chụp ảnh kỷ yếu tại chùa bửu long quận 9
Chụp ảnh kỷ yếu tại chùa bửu long quận 9

Liên hệ chụp ảnh tại hotline: 08883.67889

Chia sẻ