Album ảnh vườn âm nhạc – Đài truyền hình TPHCM HTV tháng 10/2019

43
Ảnh chụp sân khấu đài truyền hình HTV
Ảnh chụp sân khấu đài truyền hình HTV

Ảnh chụp sân khấu vườn âm nhạc tại đài truyền hình TPHCM HTV

Hậu trường buổi chụp kịch sân khấu đài truyền hình HTV
Hậu trường buổi chụp kịch sân khấu đài truyền hình HTV
Ảnh chụp sân khấu vườn âm nhạc của đài truyền hình HTV
Ảnh chụp sân khấu vườn âm nhạc của đài truyền hình HTV
Ảnh chụp sân khấu vườn âm nhạc của đài truyền hình HTV
Ảnh chụp sân khấu vườn âm nhạc của đài truyền hình HTV
Ảnh chụp sân khấu vườn âm nhạc của đài truyền hình HTV
Ảnh chụp sân khấu vườn âm nhạc của đài truyền hình HTV
Ảnh chụp sự kiện ca nhạc thiếu nhi vườn âm nhạc tại HTV
Ảnh chụp sự kiện ca nhạc thiếu nhi vườn âm nhạc tại HTV
Ảnh chụp sự kiện ca nhạc thiếu nhi vườn âm nhạc tại HTV
Ảnh chụp sự kiện ca nhạc thiếu nhi vườn âm nhạc tại HTV
Ảnh chụp sự kiện ca nhạc thiếu nhi vườn âm nhạc tại HTV
Ảnh chụp sự kiện ca nhạc thiếu nhi vườn âm nhạc tại HTV
Ảnh chụp ca nhạc tại đài truyền hình TPHCM
Ảnh chụp ca nhạc tại đài truyền hình TPHCM
Ảnh chụp ca nhạc tại đài truyền hình TPHCM
Ảnh chụp ca nhạc tại đài truyền hình TPHCM
Ảnh chụp ca nhạc tại đài truyền hình TPHCM
Ảnh chụp ca nhạc tại đài truyền hình TPHCM
Hậu trường buổi chụp kịch sân khấu đài truyền hình HTV
Hậu trường buổi chụp kịch sân khấu đài truyền hình HTV
Hậu trường buổi chụp kịch sân khấu đài truyền hình HTV
Hậu trường buổi chụp kịch sân khấu đài truyền hình HTV
Chia sẻ